اعضای هیئت علمی بیمارستان امام رضا (ع)

غدد

دکتر زهره موسوی، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر مژگان افخمی‌زاده، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر پروین لایق، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر مسعود محبی، استادیار (cv | پژوهان)

ریه

دکتر فریبا رضایی‌طلب، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر مهناز امینی، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر لیلا غفرانیها، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر محمدرضا کسرایی، استادیار (cv | پژوهان)

گوارش

دکتر علی مختاری فر، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر عباس اسماعیل زاده، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر علی بهاری، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر آزیتا گنجی، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر هومن مسنن مظفری، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر کامبیز اخوان رضایت، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر امید قنائی، استادیار (cv | پژوهان)

روماتولوژی

دکتر محمدحسن جوکار، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر ژاله شریعتی، استاد (cv | پژوهان)

دکتر زهرا میرفیضی، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر کامیلا هاشم‌زاده، استادیار (cv | پژوهان)

هماتولوژی-انکولوژی

دکتر ابوالقاسم الهیاری، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر زهرا مذهب، استادیار (cv | پژوهان)

نفرولوژی

دکتر عباسعلی زراعتی، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر فرزانه شریفی‌پور، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر فاطمه ناظمیان، دانشیار (cv | پژوهان)

دکتر فرشته ممدوحی، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر کتایون صمدی، استادیار (cv | پژوهان)

داخلی

دکتر محمود فرهودی، استاد (cv | پژوهان)

دکتر مجید حسینی (cv | پژوهان)

دکتر مصطفی جعفری، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر آسیه هاتفی، استادیار (cv | پژوهان)

دکتر فرنوش ابراهیم‌زاده، استادیار (cv | پژوهان)

دکترالهام قلعه‌نوی، استادیار (cv | پژوهان)